Marknadsplats

Bofors Hotel är stolt medlem i Marknadsplats Karlskoga och hos oss kan du handla med deras presentkort.

Har du fått ett presentkort så kan det vara trevligt att kunna avnjuta en Bistrolunch eller beställa en Fredagskasse hos oss.

Det finns olika varianter av presentkort, med kort eller lång giltighetstid och reglerna är lite olika för dem.

- Korten med en månads giltighetstid går att använda som delbetalning om köpesumman överskrider kortets värde.
Är köpesumman lägre än presentkortets värde betalas inte mellanskillnaden tillbaka och det går inte att göra någon form av avräkning för att använda en eventuell mellanskillnad vid senare tillfälle.

- Korten med ett års giltighetstid kan man, om det blir det pengar kvar, nyttja kvarstående summa fram till kortets sista giltighetsdag.

Ett presentkort är en uppskattad gåva vid flera tillfällen. Hos oss kan du köpa våra egna kort som gäller hos oss på Bofors Hotel. Ett mycket uppskattat arrangemang är vår Skaldjursbuffé i oktober.
Observera att vi inte tar kontanter på Bofors Hotel men de flesta kreditkorten.

Marknadsplats Karlskogas presentkort köper du i automaten i Galleri Kulan i centrum eller om du vill köpa flera så vänder du dig till dem direkt.
Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida www.marknadsplatskarlskoga.se

Mardknadsplats Karlskoga är en lokal medlemsorganisation som verkar för att utveckla karlskoga till en attraktiv mötesplats för handel, upplevelser och tjänster.
Lär mer här vilka som är medlemmar och aktiviteter som händer i deras regi med mera.

Varmt välkomna!